Download

Sjekkliste Due Diligence

For økonomisk og juridisk due diligence

Kontrollen av alle relevante dokumenter er et solid grunnlag for due diligence.

Bruk vår sjekkliste for å få en oversikt over dokumentene du trenger i en økonomisk eller juridisk due diligence-prosess.