Meeting Signe, Ina, Marius

Evaluering av dine investeringer i teknologi for styrearbeid

I den siste tiden har organisasjoner gjort dramatiske endringer i måten de jobber på. De drar nytte av digitale verktøy og har vist seg å være motstandsdyktige på kort sikt. Men hva skjer nå?  

I denne veiledningen utforsker vi hvordan du best kan evaluere teknologien styret har tatt i bruk for å sørge for at du driver effektivitet og oppnår maksimal avkastning på investeringer.

Last ned denne veiledningen for å lese om: 

  • hvilke spørsmål du bør stille deg ved en evaluering av teknologikonfigurasjonen   
  • hvordan du driver styrets produktivitet og effektivitet på lang sikt 
  • hvordan du fortsatt kan avholde digitale styremøter på en vellykket og sikker måte 
  • hvordan Admincontrol-kunden DNV, en global uavhengig ekspert innen forsikring og risikostyring, bruker styreportalen sin til å videreutvikle seg i vår digitale verden

Board Technology Investments

(e-bok på engelsk)