AdobeStock_111779780

Håndbok: Hvordan håndtere nettsikkerhet i forbindelse med hybridarbeid

Hybridarbeid gir organisasjoner muligheten til å redusere kostnader og øke produktiviteten. Men, hvordan kan organisasjoner sørge for at de ikke utsetter seg for ny risiko når så mange ansatte jobber hjemmefra?

Last ned denne håndboken for å lære mer om:

  • Hvorfor trusselnivåene øker
  • Sikkerhetstiltak som bør på plass for å unngå cyberangrep når flere ansatte jobber hjemmefra
  • Hvordan oppgavene på styrenivå kan utføres på en sikker måte
  • Endringene som bør på plass i ledelsen for å bygge en sikkerhetsbevisst kultur

Hvordan håndtere nettsikkerhet i forbindelse med hybridarbeid

Lasta ned håndbok (på engelsk):