Download

Halvparten av alle M&A-avtaler mislykkes.

For mange organisasjoner er det tider når det er en klar fordel å få bli med et annet selskap som kan legge til nye produkter, markeder, kunder eller ekspertise til virksomheten.

En fusjon eller oppkjøp (M&A) kan gi konkurransefortrinn, økt lønnsomhet, vekst, ny verdi, eller i noen tilfeller alt det ovennevnte. Så det er klart hvorfor fusjoner og oppkjøp inngår i vekststrategiene til så mange vellykkede selskaper.


Denne veiledningen undersøker:

De potensielle årsakene til fiasko i begge scenariene – tross alt, enhver M&A har sikte på langsiktig suksess for avtalen.

Etter dette vil vi utforske hva bedrifter kan gjøre for å gi seg selv den beste sjansen til å være på riktig side av suksess kontra fiasko-statistikken.