Veiledning: Styreatferd: Fem nye arbeidsstiler

Avanserte styrer akselererer endringer i arbeidsmetodene sine for å tilpasse seg digitaliseringen og ta nye krav i betraktning. Nå er det avgjørende at alle styrer lærer av beste praksis, og tar i bruk teknologien og vanene de trenger for å holde tritt.


Last ned denne veiledningen for å lese om:

  • De beste metodene for virtuelt samarbeid
  • Verktøy for rask beslutningstaking
  • Sikring av digitalt arbeid på styrenivå
  • Viktigheten av å forbedre digital kompetanse på styrenivå
  • Hvorfor styrer bruker data til å modellere og forutsi risiko

Styreatferd: Fem nye arbeidsstiler – Last ned guiden

Få ditt eksemplar av veiledningen her: