AdobeStock_183072526

3 steg för att accelerera digital kompetens i styrelserummet

Det finns luckor i digital kompetens på styrelsenivå – något som man i styrelserna själva är medvetna om. Lösningen skulle kunna vara att rekrytera mer digitalt orienterade ledamöter – men är detta alltid praktiskt eller möjligt?  

I denna e-bok presenterar vi en annan strategi som bygger på att se till att alla styrelseledamöter snabbt skaffar sig kunskap om de viktigaste digitala frågorna. 

Ladda ned e-boken som har följande innehåll: 

  • Behovet av högre digital kompetens på styrelsenivå 
  • Vad styrelserna faktiskt behöver veta  
  • Alternativ för utbildning av och stöd till styrelseledamöter 
  • Varför styrelserna bör använda digitala system i sitt eget arbete

Digital Literacy in the boardroom

Registrera dig här for at ladda ned e-Book