Download

Checklista Due Diligence

För finansiell och juridisk due diligence

Kontrollen av alla relevanta dokument är en solid grund för due diligence.

Använd vår checklista för att få en överblick över de dokument du behöver i en ekonomisk eller juridisk due diligence-process.