Styrelserummet 2023

Ladda ned denna guide och läs mer om:

  • De 5 viktigaste trenderna för 2023 och framåt

  • Hur cybersäkerhet och det nuvarande geopolitiska klimatet förändrar styrelserummet

  • Varför teknisk innovation bör hanteras med större noggrannhet än någonsin

  • Viktiga frågor som styrelser måste hantera

     

Styrelserummet 2023

Registrera dig här för att ladda ned e-book: